Web Site
  Iranology Foundation
   
   
     
         
  پيشگفتار الف  
  اعضاي هيات رئيسه گروه فرهنگ عامه و مردم شناسي ايران در نشست هاي گروه ح  
  بخشي از گزارش گروه علمي فرهنگ عامه و مردم شناسي ايران در جلسه اختتاميه
     همايش(3 دي ماه 1383)
ي  
  افق‌هاي زرين فرهنگ و هنر ايراني در شبه‌قارة هند جُستاري در نشان‌هاي دوسوية
     فرهنگي و هنري ميان ايران و هند
دكتر سيدجواد ارشادي‌نيا 1  
  سير تكامل‌ فرهنگ‌ و پيدايش‌ تمدن‌ و شهرنشيني‌ در ايران‌ (از آغاز تا سقوط‌
     ساسانيان‌)
دكتر سكندر امان‌اللهي‌ بهاروند 20  
  نگاهي به قصة اساطيري ملك محمد و تحليل سيمرغ زمرود در اين قصه، زُمْرود 
     (Zumrud) : سيمرغ
مينو اميرقاسمي 31  
  تأثير روابط ايرانيان و ارمنيان بر رفتارهاي فرهنگي- آييني يكديگر علي بلوكباشي 43  
خضر در فرهنگ كتبي و شفاهي ايران شكوفه تقي 54  
  پژوهشي در مردم‌شناسي اشكور ابراهيم جمشيدزاده 91  
  پيش‌پرده‌خواني و نمايش ايراني احمد جولايي 107  
  افسانه و اسطوره‌هاي مشترك تجسم مبارزة ابدي و ازلي خير و شر در «اوستا» و
     «اورال باتور»
نزاكت حسين قنبري 131  
  مراسم نو حصار در روستاي ديزباد عليا سيد ابوالفضل حسيني 137  
  استان كهگيلويه و بويراحمد مادر اسطورهاي ايران زمين اسطوري كيخسرو سيد ساعد حسيني 150  
  نفوذ فرهنگ و تمدن ايران باستان در كشورهاي شبه‌قاره (از هخامنشيان تا پايان دولت
     ساساني)
دكتر عباس خائفي- رضا دستياران 165  
  تحليل وضعيت فرهنگ عمومي در استان گلستان غلامرضا خوش‎فر 183  
  فرهنگ مردم در ايران حميدرضا دالوند 216  
  آشنايي با فرهنگ رفتاري تعارف نزد ايرانيان محمد دانشگر 231  
  «شاهنامه» در ميان تاجيكان روشن رحماني 247  
  در قلمرو ادبيات محمود روح‌الاميني 260  
  تداوم سنتي كهن در ميان اقوام ايراني دكتر زهره زرشناس 266  
  تحليل گفتمان فولكلور مردم تركمن در باب ازدواج باقر ساروخاني 281  
  نگاهي به هنر و ادبيات عاشيق‌هاي آذربايجان دكتر حميد سفيدگر شهانقي 306  
  افسانه‎هاي ايراني از سرزمين برج قابوس محمود سلماني 323  
  سنت تعزيه‏خواني در استان چهارمحال و بختياري عليرحم شايان 328  
  عدد هفت در افسانه‌هاي ايراني دكتر سيدحسن شهرستاني 343  
  شكل‌گيري مليت هويي در چين و تأثيرات فرهنگ و زبان فارسي بر آن ون يه شيون 358  
  آيين‌هاي نوروزي در تاكستان روح‌اله طاهرخاني تاكستاني 369  
  فرهنگ مراغيان ساكن در رودبار الموت نصرالله عسگري 387  
  نگرشي انسان‌شناختي به رابطة نوروز و سياست با تكيه بر مردم‌نگاري مراسم نوروز
     كردها در لندن
نعمت‌الله فاضلي 402  
  طرحي كه بهار در انداخت تيمور قادري 437  
  روش‌مندي‌هاي مشترك در شعر و انديشة حافظ، گوته، پوشكين «گامي بلند در تحقق
     گفتگوي فرهنگ‌ها»
دكتر محمد قراگوزلو 453  
  «مافه‌گه»؛ يادمان بزرگان ايل بختياري عباس قنبري عديوي 486  
  هزار و يك‌ شب‌ و قصه‌هاي‌ ايراني‌ محمد جعفري‌ قنواتي‌ 498  
  گرمابه‌هاي زنانة ايراني در نگاه گيتي‌نوردان زن اروپائي احمد كامراني‌فر 507  
  آسوكه (قصه) سيستاني مزار گلستانه 551  
  نقش خورشيد و مهر در اساطير هند و ايران ملكه گلمغاني‌زاده اصل 572  
  فرايند جامعه‌پذيري سياسي سال سوم دبيرستان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در
     استان كرمانشاه
بهرام منتظري 582  
  زبان‌هاي ايراني در گسترة آسياي مركزي فاطمه منزه شهيدي 593  
  مصارف موقوفات يزد در سدة هفتم و هشتم هجري سيدمحمدجعفر ميرجليلي 604  
  ساختار اجتماعي- فرهنگي قصه‌ها و افسانه‌هاي استان اردبيل دكتر حسين نوين 617  
  جشن تيرگان يا آب‌پاشان يا آبريزگان آندرانيك هويان 639  
  فرهنگ و هنر ما در برابر تاريخ آتشي كه نميرد صادق همايوني 659  
  كوشش براي حل راز اولين شاهد مبادله و آميختگي بين چين و غرب جانگ هوي 687